TIẾNG VIỆT

 FANPAGE | YOUTUBE | TIKTOK | INSTAGRAM

 

ENGLISH

 FANPAGE | YOUTUBE | TIKTOK | INSTAGRAM

 

中国人

 FANPAGE | YOUTUBE | TIKTOK | INSTAGRAM

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Để ứng phó với tình hình này, Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp kích thích kinh tế, trong đó có việc tăng cung tiền và giảm lãi suất. Trong bối cảnh hiện tại, việc tăng cung tiền được coi là một trong những biện pháp hiệu quả để hỗ trợ nền kinh tế và giảm bớt áp lực tài chính đối với doanh nghiệp và người dân.

Tăng cung tiền

Tăng cung tiền và giảm lãi suất trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Cung tiền là tổng lượng tiền lưu thông trong một nền kinh tế. Khi cung tiền tăng, lượng tiền trong nền kinh tế sẽ nhiều hơn, điều này có thể dẫn đến lạm phát. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Chính phủ Việt Nam đã tăng cung tiền để hỗ trợ nền kinh tế. Có nhiều cách để tăng cung tiền, dưới đây là những biện pháp được Chính phủ Việt Nam triển khai trong thời gian vừa qua.

Mua trái phiếu chính phủ

Một trong những cách phổ biến để tăng cung tiền là Ngân hàng Nhà nước mua trái phiếu chính phủ trên thị trường mở. Khi Ngân hàng Nhà nước mua trái phiếu chính phủ, nó sẽ trả tiền cho người bán trái phiếu bằng tiền mới. Điều này làm tăng cung tiền trong nền kinh tế. Trong thời gian gần đây, Chính phủ Việt Nam đã triển khai chương trình mua lại trái phiếu chính phủ trị giá 80.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong việc vay vốn và tái cơ cấu nợ.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã quyết định tăng mức cho phép Ngân hàng Nhà nước mua trái phiếu chính phủ từ 15% lên 20% của tổng số trái phiếu phát hành. Điều này cho phép Ngân hàng Nhà nước có thêm nguồn vốn để mua trái phiếu chính phủ và tăng cung tiền trong nền kinh tế.

Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Một cách khác để tăng cung tiền là giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là tỷ lệ tiền mà các ngân hàng phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước. Khi Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, các ngân hàng sẽ có nhiều tiền hơn để cho vay. Điều này cũng làm tăng cung tiền trong nền kinh tế.

Trong thời gian gần đây, Chính phủ Việt Nam đã quyết định giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 3% xuống còn 1,5%. Điều này cho phép các ngân hàng có thêm nguồn vốn để cho vay và hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong việc tái cơ cấu nợ và phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Lãi suất thấp

Việc tăng cung tiền cũng có thể giúp hỗ trợ nền kinh tế bằng cách làm giảm chi phí đi vay. Khi chi phí đi vay giảm, các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ có nhiều tiền hơn để chi tiêu. Điều này có thể giúp thúc đẩy nền kinh tế và đồng thời giảm bớt áp lực tài chính đối với doanh nghiệp và người dân.

Trong thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong việc tái cơ cấu nợ và phục hồi kinh tế sau đại dịch. Hiện tại, lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay, chỉ khoảng 4-5% đối với các ngân hàng thương mại.

Tác động của việc tăng cung tiền

Tăng cung tiền và giảm lãi suất trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Việc tăng cung tiền có thể giúp hỗ trợ nền kinh tế trong thời gian khó khăn, tuy nhiên cũng có những tác động tiêu cực cần được quản lý và kiểm soát.

Tăng lạm phát

Một trong những rủi ro khi tăng cung tiền là tăng lạm phát. Khi lượng tiền trong nền kinh tế tăng mà sản phẩm và dịch vụ không tăng theo, lạm phát sẽ xảy ra. Điều này có thể làm giảm giá trị của đồng tiền và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Để giảm bớt rủi ro này, Chính phủ cần kiểm soát việc tăng cung tiền và đồng thời tăng cường quản lý giá cả và lạm phát. Ngoài ra, các biện pháp khác như tăng sản xuất và cải cách chính sách tài khóa cũng có thể giúp giảm bớt áp lực lạm phát.

Tác động đến tỷ giá

Việc tăng cung tiền cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ giá đồng Việt Nam. Khi lượng tiền trong nền kinh tế tăng, đồng tiền sẽ bị mất giá và tỷ giá có thể giảm. Điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư của Việt Nam.

Để giảm bớt tác động này, Chính phủ cần duy trì sự ổn định về tỷ giá đồng Việt Nam và tăng cường quản lý tỷ giá. Ngoài ra, việc tăng cung tiền cũng cần được kết hợp với các biện pháp khác như tăng sản xuất và thu hút đầu tư để duy trì sự cân bằng về tỷ giá.

Kết luận

Tăng cung tiền và giảm lãi suất trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, việc tăng cung tiền là một trong những biện pháp hiệu quả để hỗ trợ nền kinh tế và giảm bớt áp lực tài chính đối với doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, việc tăng cung tiền cũng có những rủi ro cần được quản lý và kiểm soát. Chính phủ cần đưa ra các biện pháp cụ thể và kết hợp với các biện pháp khác để đảm bảo tác động tích cực của việc tăng cung tiền đối với nền kinh tế Việt Nam.

Leave a Comment