Supply Demand là gì? Ý tưởng của chiến lược này? (chap 1)

Supply Demand là gì? Ý tưởng của chiến lược này? (chap 1)

“Hãy đi theo dấu chân của các BigBoy hoặc các tổ chức lớn trên thị trường, bạn sẽ kiếm được tiền”.

Đây chính là phương châm của những ai đi theo trường phái giao dịch theo vùng Supply Demand.

1 trong những hệ thống giao dịch hay mà bạn cần biết. Hãy bắt đầu từ chap 1 đến chap 4, tôi tin bạn sẽ không thất vọng với lượng kiến thức thu được.