Cách xác định và vào lệnh giao dịch với Supply Demand? (Chap 2)

Cách xác định và vào lệnh giao dịch với Supply Demand? (Chap 2)

Bài viết này tôi sẽ trình bày 2 nội dung chính.

– Hướng dẫn cách xác định, cách vẽ 1 vùng Supply Demand.

– Cách giao dịch BUY/SELL, cách đặt Stop Loss, Take Profit.

Nếu bạn chưa biết, chưa hiểu Supply Demand là gì? Bạn có thể đọc lại nội dung bài viết này: Supply Demand là gì? Ý tưởng của chiến lược này?

Ok! giờ thì chúng ta vào bài viết, đi từng phần để bạn có thể hiểu hết nội dung.