Price Action: Fibonacci Hồi Quy (Chap 9)

Price Action: Fibonacci Hồi Quy (Chap 9)

1 trong những kỹ năng mà tôi vẫn hay dùng trong quá trình phân tích và lên kế hoạch: Fibonacci Hồi Quy (Fibo thoái lui) hay còn được gọi là Fibonacci Retracement. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ tập trung về kinh nghiệm và cách dùng Fibonacci của tôi với Gold, không nói về các dãy số hay sự vi diệu của Fibo.