Quản lý vốn: Martingale trong Forex

Quản lý vốn: Martingale trong Forex

“Ngã ở đâu, gấp đôi ở đó. Hoặc là gấp đôi cho đến khi về bờ, hoặc là gấp đôi cho đến chết”.

Đây là triết lý của Martingale, cách quản lý vốn được cho là tự sát với những ai có kinh nghiệm. Còn với gà? chỉ cần có thật nhiều tiền, thì Martingale chính là chén thánh bất tử.