Nhận định Giá vàng (07/08/2023): Vẫn là kèo BUY

Tổng qua tuần trước: Tích lũy, có quét và bật lên. Quả nonfarm tính ra là đánh đẹp, đạp xuống, quét SL phe BUY và kéo phe SELL nhập cuộc. Sau đó bật nhanh trở lại RIP cả 2 phe

Nhận định Giá vàng

Hiện quỹ của mình đã ôm được 3 lot BUY vàng, cũng khá là ngon.

Pha này thì tôi đã nhận định trong bài cũ: Xem lại bài viết – Nhận định giá vàng (03/08/2023): Kèo BUY dài

Ok! vào bài thôi.

Chart day: Uptrend vẫn còn

Thói quen tạo 2 đáy của vàng tại các vùng trendline.

Chart day: Uptrend vẫn còn

Chart H4: 2 kịch bản

Kịch bản 1: Chưa có BUY tuần trước thì canh vùng này BUY lên. SL tổng 1928.

Chart H4: Vùng BUY

Kịch bản 2: SELL ngắn nếu có vùng 195x. SELL hợp lưu trend giảm + cản.

Chart H4: Vùng SELL

DXY – USD inđex

Kỳ vọng retest nhẹ vùng cung, sau đó sập luôn. Tạo động lực cho vàng bật tăng trở lại

DXY – USD inđex

Nhận định cá nhân

Tuần này, tập trung chủ lực là tin CPI.

Khúc này nên lên kịch bản dần. Hiện tại thì tôi đang nghiên về BUY.

Tôi sẽ update liên tục, hãy xem qua bài viết mỗi ngày.

Những channel đừng nên bỏ qua:

Liên hệ với tôi:

  • Zalo: 0975021280

Leave a Comment