Nhận định giá vàng (24/08/2023): Dễ cho kèo SELL

Cú bật tăng cho Vàng, nhưng từ đây bò lên lại dễ cho kèo SELL. Bài thì vẫn là bài cũ thôi, các thế SELL cơ bản: chạm Fibo là SELL.

Vào bài.

Chart day: Retest

Đâu đó cuối 193x đầu 194x. Hợp lưu trend giảm + cản + retest trend tăng.

Đánh đấm khúc này cược kèo SELL ok.

Chart day: Retest

Chart H4: Kèo SELL

Đụng là SELL, đừng nghĩ nhiều, zô vùng cứ đè vào mà SELL thôi. Thế đánh rồi, cứ vậy mà làm.

Chart H4: Kèo SELL

DXY – USD index

Đánh khó chịu thật sự, cứ nằm nằm ở đây, xuống ko xuống mà lên thì vẫn chưa.

DXY – USD index

Nhận định cá nhân

Cú này hoàn toàn có thể là cú bật đảo trend để vào 1 sóng tăng.

Kèo BUY vàng, hơi khó canh. BUY chắc phải để SL hơi xa. Mình dự cho 1 kèo thế này.

Kèo BUY vàng

Những channel đừng nên bỏ qua:

Liên hệ với tôi:

  • Zalo: 0975021280

Leave a Comment