Nhận định giá vàng (03/08/2023): Kèo BUY dài

Mục tiêu đầu 193x và cuối 192x cho kèo BUY đã tới. Mình đã lot ổ 1 tí xíu.

Plan BUY giữ nguyên. BUY đủ khi giá về 1925. SL tổng 1911

Ok, vào bài.

Chart day: Up trend vẫn còn

Trend tăng thì vẫn còn thôi, kỳ vọng bật khi ra tin trong tuần này, có quét SL.

Chart H4: Đợi hợp lưu

Sắp rồi, hợp lưu trend + cản fibo

DXY – đồng USDindex

Ngưỡng giảm => Kỳ vọng vàng bật tăng

Nhận định cá nhân

Kèo là kèo BUY, đã vào trước 1/3 volume. Quét mạnh về dưới 192x vào thêm 1/3 volume. Tài khoản có lời sẽ vào đủ.

Target quay trở lại 2000 giữa tháng 8.

Chia ra để đánh.

Những channel đừng nên bỏ qua:

Liên hệ với tôi:

  • Zalo: 0975021280

Leave a Comment